Om oss

Atlas

Atlas er linjeforeningen for bachelor og master i geomatikk ved NMBU. Alle studenter blir automatisk med ved studiestart. Det er ingen medlemskontigent. 

Atlas jobber for et godt faglig og sosialt miljø på geomatikk, samt er et samlingsorgan og en stemme når viktige avgjørelser tas, sett med geomatikkøyne.

Styremedlemmer velges inn under generalforsamling som avholdes to ganger i året. For å ha kontiuitet i styret velges nestleder, økonomiansvarlig og bedriftsansvarlig på slutten av hvert høstsemester, mens leder og sosialt ansvarlig velges på slutten av hvert vårsemester. 


Nåværende styre:

Fra venstre Elise Tegnér, Anders Rudi, Håkon Støen Gussiås, Ulrik Samdahl Melhuus, Anniken Bye


Leder
Håkon Støen Gussiås

Nestleder
Ulrik Samdahl Melhuus

Økonomiansvarlig
Elise Tegnér 

Bedriftsansvarlig
Anders Rudi 

Sosialt ansvarlig
Anniken ByeTidligere styrer:

2015 vår:

Fra venstre Kim Willem VW Kooy, Annie Samuelsen, Håkon Støen Gussiås, Anniken Bye, Dag Kristoffersen

Leder
Christine Hyllestad

Nestleder
Dag Kristoffersen

Økonomiansvarlig
Kim Willem van Woensel Kooy

Bedriftsansvarlig
Annie Samuelsen

Sosialt ansvarlig
Anniken Bye
2014 vår/høst:

Fra venstre Jon Eskild Mostue Sæther, Kim W Kooy, Ingrid Johnsbråten, Anna Wermlund, Eirik Aabøe

Leder
Ingrid Johnsbråten (vår 2013-vår 2014)/Christine Hyllestad (fra vår 2014)


Nestleder

Jon Eskild Mostue Sæther


Økonomiansvarlig
Anna Wermlund

Bedriftsansvarlig
Eirik Aabøe

Sosialt ansvarlig
Kim W Kooy2012/2013Eirik Jansson Haverstad, leder (2012, våren 2013)
Hanna Margrete Weng, nestleder
Magnus Oshaug, bedriftsansvarlig
Anna Wermlund, økonomi
Eirik Aabøe, sosialt ansvarlig

(høsten 2013: leder Ingrid Johnsbråten)
Fra venstre: Magnus Oshaug, Hanna Margrethe Weng, Eirik Jansson Haverstad, Eirik Aabøe og Anna Wermlund