onsdag 18. desember 2013

Geoforum sponser Stikningskonferanse for studenter

Til alle Atlas-medlemmer og geomatikkstudenter ved UMB (snart NMBU):
Fra Geoforum har vi fått følgende invitasjon, til Stikiningskonferansen på Gardemoen (Clarion Hotel Oslo Airport) 4.-5.februar 2014, som arrangeres for hhv 27. gang. Til denne konferansen kommer det praktiske utøvere (stikkere) fra hele bransjen. 

Studenter er velkommen til å søke om 10 plasser som sponses fullt ut av Geoforum, og inkluderer da både opphold, kursavgift, lunsj, festmiddag med mer. Dette er en spennende mulighet for studenter å møte bransjen, under en både faglig og mer uformell setting i løpet av denne helgen. Alt du trenger å gjøre er å sende en mail til sverre@geoforum.no innen 5. januar 2014, med tre linjer om deg selv og din motivasjon for å delta på konferansen.

Dersom Geoforum mottar flere enn 10 søknader, forbeholder GeoForum seg retten til å prioritere søkere som tar praktisk rettet utdanning, eller studenter som allerede er i et utdanningsløp innen stikning. Reisekostnader må forøvrig søkerne selv betale.


Dere kan lese mer om konferansen og programmet for helgen her. (følg linkene i teksten)