Bedriftsinformasjon


Atlas er linjeforeningen for geomatikkstudentene ved  NMBU på Ås. NMBU har lange tradisjoner innen geomatikk, og er det studiestedet i Norge som gir best fagligbakgrunn innenfor fagområder som geodesi, fotogrammetri, satellittkartlegging og geografisk informasjonsbehandling.  
Atlas arbeider blant annet med å skape kontakt mellom geomatikkstudentene og næringslivet. Vi arrangerer bedriftspresentasjoner, ekskursjoner og bedriftsbesøk. Noe som gir bedrifter en fin mulighet til å komme i kontakt med våre studenter. Vi samarbeider også godt med de andre linjeforeningene ved NMBU som gir mulighet til presentasjoner på tvers av studieretningene.
Dersom din bedrift er interessert i eksponering ovenfor geomatikkstudentene på NMBU er det bare å ta kontakt med vår bedriftsansvarlig Anders Rudi til bedriftsansavrlig@atlasnmbu.no. Vi tilbyr bedriftspakker som kan inneholde ekskursjoner, bedriftspresentasjoner, annonser, stillingsannonser, logo på klesplagg og mer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar