onsdag 13. november 2013

Årsmøte 13.11.13

Høstens årsmøte ble holdt onsdag 13. november. Her ble det lagt fram årsrapport, presentasjon av logo og det ble hold valg.

Vi gratulerer det nye styret:

Nestleder: Jon Eskild Mostue Sæther
Bedriftsansvarlig: Eirik Aabøe
Økonomiskansvarlig: Anna Wermlund
Sosialt ansvarlig: Kim Willem Kooy

Leder velges av det nye og gamle styret innen to uker. Se referat for mer informasjon.

Styret har valgt at Ingrid Johnsbråten blir sittende som leder frem til et nytt årsmøte før sommeren i enden av semesteret, mai 2014. 


Atlas gratulerer og Christian Reinsborg som vinner av logokonkurransen.