søndag 29. november 2015

Nytt styre

Onsdag 25. november hadde Atlas generalforsamling og eksamenskaffe.
I den forbindelse skulle det også velges en del nye stillinger i styret. De som var til valg var økonomiansvarlig, nestleder og bedriftsansvarlig.
Det var godt oppmøte på generalforsamlingen og god stemning før eksamen.
De nye som ble valgt inn var:

Økonomiansvarlig - Elise Tegnér
Nestleder - Ulrik Melhuus
Bedriftsansvarlig - Anders Rudi


Slik ser styret ut for våren 2015. Fra venstre økonomiansvarlig - Elise Tegnér, bedriftsansvarlig - Anders Rudi, leder - Håkon Støen Gussiås, nestleder - Ulrik Melhuus og sosialt ansvarlig - Anniken Bye.

Vi vil takke nestleder - Dag Kristoffersen, bedriftsansvarlig - Annie Samuelsen og økonomiansvarlig - Kim Willem van Woensel Kooy for den gode jobben de har gjort! 
onsdag 4. november 2015

Generalforsamling og eksamenskaffe

Onsdag 25. november inviterer Atlas til generalforsamling og eksamenskaffe på TF201 (fotogrammetrirommet).

Følgende nye verv skal velges:
- nestleder
- økonomiansvarlig
- bedriftsansvarlig

Det vil komme et skriv med en kort presentasjon av de ulike vervene. Spørsmål utover det kan stilles til oss i det nåværende styret på epost:
atlasnmbu@gmail.com

I tradisjon tro vil det også bli servert kaffe og kaker, og det hele vil være en en liten avkobling fra den forestående eksamensperioden.

Mvh
Atlasstyret