onsdag 28. august 2013

Hjelp oss designe logo for Atlas!


Atlas er på utkikk etter logo! Derfor ser vi etter kreative sjeler som kan designe en logo for oss. Vi utlyser en lavterskel konkurranse der alle kan delta. Humoristiske innslag er også velkommne. Får vi inn flere gode alternativ blir det avgjort med avstemming.

Linjeforeningen Atlas fikk navnet fra gresk mytologi der titanen Atlas bærer himmelhvelvingene på sine skuldre for å ha deltatt i titanenes kamp mot gudene. Vi ønsker derfor en logo som tegner Atlas, altså en gud med jordkloden på sine skuldre. Dette er eneste kriteriet vi stiller i konkurransen. Ser inspirasjon her!

Vinnerforslaget blir belønnet med et gavekort på Ski Storsenter av en verdi på 1000 kr.

Har du et forslag? Send oss en mail på atlasumb@gmail.com innen tirsdag 1. oktober!


tirsdag 20. august 2013

Jordskifterlaget og Atlas


Tidligere lå geomatikkfaget innunder i den akademiske graden jordskiftekandidat. Dette var graden for de som studerte jordskifte (utforming av eiendom) eller arealplanlegging og miljørett. Det er her Jordskifterlaget har sitt utspring og ble stiftet i 1939. I dag inngår linjene eiendomsfag, eiendomsutvikling, by- og regionsplanlegging og geomatikk under Jordskifterlaget. 

Geomatikk ble seinere flyttet til IMT (fra ILP) og ble gjort om til et sivilingeniørstudie. Dette førte med seg noen utfordringer. Høsten 2012 gikk derfor flere geomatikkstudenter sammen og stiftet linjeforeningen Atlas. Atlas er en linjeforening for kun geomatikk, der alle studenter automatisk er medlemmer og uten medlemskontingent. Atlas skal ivareta geomatikkstudentenes faglige og sosiale interesser, samt være et samlingsorgan og en stemme når viktige avgjørelser tas, sett med geomatikkøyne.

Atlas oppfordrer likevel alle geomatikkstudenter til å holde på tradisjonen og bli medlem av Jordskifterlaget! Det vil bli flere samarbeidsarrangementer framover. En fin mulighet til å få venner på tvers av fagretinger, samt å se på tverrfaglige muligheter. Jordskiftelaget og Atlas fungerer som parallelle linjeforeninger og erstatter ikke hverandre.Bli med på årets dåp med Jordskifterlaget! Møt opp utenfor UR-byningen, fredag 23. august kl. 17:00 for en dåp du seint vil glemme. Festen går videre til Samfunnet etter endt dåp. Mer informasjon her!

torsdag 15. august 2013

Linjeforeningsvors for nye og gamle studenter!


Atlas arrangerer linjeforeningsvors for nye og gamle studenter fredag 16. august 2013.

Sted: 6615662 N 600703 Ø Euref89 UTM32 (Bregneveien 14)

En spesiell invitasjon til alle nye geomatikkstudenter. En flott mulighet å bli kjent på tvers av klassetrinn.
Ta med deg noe å drikke på og en geomatikkvenn. Utover kvelden fortsetter festen på Samfunnet i Ås og "Graskurs del 2", der UMB sine mange lag og foreninger vil lage et artig show.

Mer informasjon her!

     Foto: Oda Aase Johnsen


onsdag 14. august 2013

Gratis inngang for Atlasmedlemer på FOSS4G i Norge

"FOSS4G i Norge" er en konferanse holdt at Norkart torsdag 5. september 2013. "Free and Open Source Software for Geoinformatics in Norway" har som mål å vise frem hvordan en rekke forskjellige open source teknologier blir brukt i Norge. Programmet vil dekke både avanserte teknologiemner, erfaringer fra bruk, samt de siste trendene. Gjennom dette er målet at flere får mer kompetanse om opensourceprosjekter, og at dette bidrar til større bruk.

Atlasmedlemmer får gratis inngang. Meld deg på ved å sende en mail til atlasumb@gmail.com.

Mer informasjon her!

mandag 12. august 2013

Atlas ønsker velkommen til semesterstart

Som leder av linjeforeningen Atlas, vil jeg på vegne av hele styret ønske velkommen tilbake til nytt semester på Geomatikk, enten du er helt fersk student, eller allerede godt inngrodd her på UMB på Ås! Men selv om undervisningen starter igjen så betyr det ikke nødvendigvis slutt på sommeren, men håper at alle generelt har fått en god dose med chill og ferie, eller erfaringer fra sommerjobber rundt om.

Som relativt nyvalgt leder vil jeg også benytte denne anledningen til å takke for tilliten (tross ingen motkandidater i selve valget), og vil gjøre mitt for at Atlas skal bli en forening for oss geomatikkstudenter, som vi kan ha stor nytte og glede av mens vi er studenter her på Ås!

Med Atlas vil det hvertfall bli mye spennende i tiden fremover, for nå som vi har fått det mest elementære og organisatoriske på plass i forhold til å etablere selve linjeforeningen, så er det veldig mye vi egentlig ønsker å ta tak i og gjennomføre. Etterhvert vil vi komme med en større oversikt over høstens arrangementer i vår regi, men denne er per nå ikke helt spikret.
Geomatikk-kveld, som tradisjon tro, blir det ganske så sikkert. I tillegg vil vi også ha flere bedriftspresentasjoner, kanskje få til en fagdag, samt flere "møt-din-professor"- foredrag, liknende som da Cecilie Rolstad Denby kom og snakket om sin forskning tidligere i våres. Om noen har forslag eller ønsker til geomatikk-aktuelle bedrifter vi burde kontakte så ta veldig gjerne kontakt med styret.
Vi vil også fokusere på et tett samarbeid med Jordskifterlaget om større sosiale arrangementer og oppfordre til å bli med på disse, samtidig som vi vil gjennomføre egne arrangementer som i tillegg. Når det er sagt så kan det nevnes kort, for oppklaringens skyld, at Atlas ikke er ment som noe substitutt for Jordskifterforeningen, men mer som et supplement.

Etterhvert er det også i planen at vi også får på plass en verdig logo for foreningen, og gjøre det vi kan for at også geomatikk-studenter kan komme i besittelse av en komfortabel hettegenser med foreningens navn og logo til å holde seg varm på høstkvelder eller kjølige lesesaler frem mot eksamenstiden.

Atlas er til for deg som geomatikkstudent på UMB, så er det noe du tenker på og ønsker at styret skal ta tak i, så er det bare å sende en beskjed eller ta kontakt med en i styret. Det er vi bare glad for!