torsdag 15. august 2013

Linjeforeningsvors for nye og gamle studenter!


Atlas arrangerer linjeforeningsvors for nye og gamle studenter fredag 16. august 2013.

Sted: 6615662 N 600703 Ø Euref89 UTM32 (Bregneveien 14)

En spesiell invitasjon til alle nye geomatikkstudenter. En flott mulighet å bli kjent på tvers av klassetrinn.
Ta med deg noe å drikke på og en geomatikkvenn. Utover kvelden fortsetter festen på Samfunnet i Ås og "Graskurs del 2", der UMB sine mange lag og foreninger vil lage et artig show.

Mer informasjon her!

     Foto: Oda Aase Johnsen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar