tirsdag 20. august 2013

Jordskifterlaget og Atlas


Tidligere lå geomatikkfaget innunder i den akademiske graden jordskiftekandidat. Dette var graden for de som studerte jordskifte (utforming av eiendom) eller arealplanlegging og miljørett. Det er her Jordskifterlaget har sitt utspring og ble stiftet i 1939. I dag inngår linjene eiendomsfag, eiendomsutvikling, by- og regionsplanlegging og geomatikk under Jordskifterlaget. 

Geomatikk ble seinere flyttet til IMT (fra ILP) og ble gjort om til et sivilingeniørstudie. Dette førte med seg noen utfordringer. Høsten 2012 gikk derfor flere geomatikkstudenter sammen og stiftet linjeforeningen Atlas. Atlas er en linjeforening for kun geomatikk, der alle studenter automatisk er medlemmer og uten medlemskontingent. Atlas skal ivareta geomatikkstudentenes faglige og sosiale interesser, samt være et samlingsorgan og en stemme når viktige avgjørelser tas, sett med geomatikkøyne.

Atlas oppfordrer likevel alle geomatikkstudenter til å holde på tradisjonen og bli medlem av Jordskifterlaget! Det vil bli flere samarbeidsarrangementer framover. En fin mulighet til å få venner på tvers av fagretinger, samt å se på tverrfaglige muligheter. Jordskiftelaget og Atlas fungerer som parallelle linjeforeninger og erstatter ikke hverandre.Bli med på årets dåp med Jordskifterlaget! Møt opp utenfor UR-byningen, fredag 23. august kl. 17:00 for en dåp du seint vil glemme. Festen går videre til Samfunnet etter endt dåp. Mer informasjon her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar