tirsdag 30. april 2013

Kartverket kunngjør frigjøring av data, ved en glipp?

Tirsdag 30.04.2013 er en stor dag for norsk kartografi. Etter at kartdata har blitt sluppet for både Danmark og Finland, med stor suksess, skal Norge nå følge etter. Denne dagen var det var nemlig bedriftbesøk hos Geodata, med selebert besøk av fornyingsminister Rigmor Aasrud, miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og Kartverkets sjef Anne Cathrine Frøstrup. Der hadde de gode nyheter å komme med:
"Regjeringen har satt i gang arbeidet med en plan for frigivelse av kartdata fra det offentlige i årene som kommer"                 -Bård Vegard Solhjell, Miljøvernminister
Når det er sagt spesifiserer det at dette skal gå skrittvis over en lang periode, men de har et mål om å være minst like gode som danmark er. Det skal nå lages en plan for frigjøring av dataene, der samfunnsmessig utbytte blir en viktig faktor. Prismodellen til kartverket skal også endres, fra 1. januar 2012. Det ble også annonsert at det første som skal offentligjøres er 1:50 000 kartserien, og adresse, vei, og eiendomsdata, og dette vil skje i løpet av året. Mediene fremstiller saken som om det var en pressekonferanse, mens +Helge Astad, som er ansatt i +Geodata AShevder det hele ikke var en pressekonferanse, men et bedriftsbesøk med en lekkasje. Uansett er det gode nyheter for kartnorge!

Fornyingssminister Rigmor Aasrud, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, direktør Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket og  administrerende direktør i +Geodata AS Geir Hansen (bilde: +Geodata AS )
Les mer på Teknisk UkebladComputerworld eller Digi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar